HVEM

Benjamin Hviid - studentermedhjælper

Benjamin studerer på CBS og har tidligere 2,5 års erfaring i militæret, både som sergent og værnepligtig.
Dette har givet ham en stor grad af disciplin og struktur, der især kommer til udtryk i hans arbejde. 

Professionelt forsøger Benjamin i høj grad at være motiverende, i stedet for befalende. Han har generelt et positivt livssyn, er super social og har let ved at tale med alle typer af mennesker. 

Han har altid brugt meget tid på træning, også igennem militæret og kender derfor til alle fordelene ved en aktiv livsstil. 

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse & kurser:

Værnepligtig – Den Kongelige Livgarde, Høvelte 

Internship – Risk Intelligence, Singapore 

Sergent – Slesvigske Fodregiment – Haderslev