HVEM

Kenny Brinckmann - personlig træner

Kenny har flere idræts- og sundhedsorienterede uddannelser bag sig, med en særlig passion for de fysiologiske fag, samt fysisk træning i både teori og praksis. 

Hans høje uddannelsesniveau viser sig specielt i kompetencer indenfor muskelfunktion, arbejdsfysiologi, anatomi, biomekanik, fitness, sundhed og bevægelseslære. 

Udover den store teoretiske baggrund, besidder Kenny stærke sociale kompetencer og evner at sætte sig ind i den enkeltes situation og træning. Han er vellidt af alle omkring sig og fremstår som en arbejdsom perfektionist, med et glimt i øjet og en altid god energi, samt godt humør. 

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse & kurser:

Bachelor i Idræt ved Syddansk Universitet
Kandidat i Idræt ved Syddansk Universitet
DBU B1 Fodboldtræner Kursus 

Erfaring:

Idrætslærer ved Paul Petersens Idrætsinstitut